Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trương Thu Trang
Giới tính Nữ
Website https://truongthutrang.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trung tâm GDTX Hướng Hoá
Quận/huyện Huyện Hướng Hóa
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn GD hướng nghiệp
Giới thiệu Bình thường !
Xác thực bởi Lê Văn Diện, Võ Trần Nhân
Đã đưa lên 953 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 165 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 11018 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 6300 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này